O nás

Spoločnosť ISOSTAV s.r.o. so sídlom na Mlynskej 28 v Košiciach vznikla v roku 2006. Základným predmetom činnosti sú všetky oblasti stavebníctva, so zameraním na cestné a priemyselné stavby. Okrem budovania ciest, mostov, tunelov, dopravnej infraštrukty diaľnic a železničných koridorov sa orientuje na výstavbu priemyselných komplexov, vytváranie infraštruktúry priemyselných parkov, ekologické a vodohospodárske stavby. Spoločnosť svojou stavebnou činnosťou flexibilne reaguje na zmeny investorského portfólia na slovenskom trhu a českom trhu.

Portfólio služieb

Sme priravení na akýkoľvek projekt. Neštandardné zákazky sú pre nás vždy veľkou výzvou.

Stavebná činnosť

zemné práce, búracie práce, demoličné práce a prípravné práce pre stavbu uskutočňovanie stavieb a ich zmien uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných …

Priemyselné a inžinierske stavby

oceľové montované haly pre priemysel výstavba priemyselných, občianskych a bytových stavieb stavebné rekonštrukcie objektov komplexné dodávky stavebných objektov a prác …

Cestné stavby

vykonávanie dopravných stavieb vykonávanie inžinierskych stavieb projektová činnosť – pozemné komunikácie projektová činnosť – pozemné a inžinierske stavby letná a …