• zemné práce, búracie práce, demoličné práce a prípravné práce pre stavbu
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • poradenstvo v oblasti stavebníctva
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 • podlahárstvo
 • klampiarstvo
 • obkladačské práce
 • murárske práce
 • poradenstvo v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností
 • prenájom automobilov
 • prenájom hnuteľných vecí
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
 • výroba kuchynského a kancelárskeho nábytku
 • izolatérstvo
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • správa bytového a nebytového fondu